01. Дусит - дворец принцессы Пуангсой Са-анг

  • Уничтожен в 2017 году
  • Построен в этом месте:
  • Построен изначально:
  • Название на тайском: พระตำหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า พวงหญิงสร้อยสอางค์
  • Страница Wikipedia: พระตำหนักในพระราชวังดุสิต
  • Владелец: Princess Puangsoi Sa-ang / พวงสร้อยสอางค์
  • Страница владельца в Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Puangsoi_Sa-ang

Описание

พระตำหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพ ถ้าพวงสร้อยสอางค์

สร้างในสมัย : รัชกาลที่ 5 ตำหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสอางค์นั้น เป็นตำหนักหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของพระราชวังดุสิตที่เราพบได้ค่อนข้างง่าย เพราะตั้งอยู่ด้านขวามือของประตูทางเข้าฝั่ง ถนนราชวิถี และ อยู่หลังศาลรูปเคารพ รัชกาลที่ 5 เพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้น พระตำหนักทาสีขาวหลังนี้ เป็นพระตำหนักที่ก่อด้วยปูนสูง 2 ชั้นเป็นอาคารหลังย่อม ต่อชั้นล่างด้วยมุมพักผ่อน ด้านหน้าเป็นพระตำหนักส่วนพระองค์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า พวงหญิงสร้อยสอางค์ พระขนิษฐาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กาลล่วงมาถึงรัชกาลปัจจุบัน พระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพวงสร้อยสอางค์นี้ ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณ อันเป็นกรุนาฬิกาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อมาจากต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประภาสยุโรปในช่วงปี พ.ศ. 2440 และ 2450 นอกจากนั้นแล้วยังมีนาฬิกาที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาใหม่ เป็นพิเศษรวมทั้งนาฬิกาเรือนอื่นๆ ที่พระบรมวงศานุวงศ์ และ บุคคลอื่นๆ นำมาถวายด้วย

Экстерьер

Экспозиция

Царственная особа